Формула NowCast (US EPA)

Формула NowСast показує поточний індекс якості атмосферного повітря для головного забрудника – дрібнодисперсного пилу фракції PM2.5. NowCast розроблена Американським Агентством з охорони навколишнього середовища (US EPА) таким чином, щоб реагувати на швидку зміну якості повітря, наприклад під час лісової пожежі.

Формула показує якість повітря за останню годину за допомогою розрахунку, який враховує раніше зареєстровані дані. NowCast використовує середні значення за триваліший період часу при стабільній якості повітря та середні значення за коротші періоди, коли якість повітря швидко змінюється, наприклад під час пожежі. NowCast також відображає зміни якості повітря протягом дня.

Детальніше з алгоритмом розрахунку NowCast можна ознайомитися за посиланням.