Політика конфіденційності
та захисту персональних даних

Останнє оновлення 23 лютого 2023 року

Сайт — це Інтернет-сайт, доступний за адресою (має доменне ім’я) www.saveecobot.com

Чат-бот – технологія передачі даних у реальному часі між групою осіб за допомогою відповідного програмного забезпечення (Telegram, Rakuten Viber або з певними обмеженнями — Facebook Messenger) для отримання інформації у вигляді надсилання повідомлень третім особам, які можуть при цьому надавати свої персональні дані. Посилання на Чат-бот:
у Telegram – https://t.me/SaveEcoBot
у Rakuten Viber – https://chats.viber.com/saveecobot

Управління Сайтом www.saveecobot.com (надалі Сайт) та Чат-ботом SaveEcoBot (надалі Чат-бот) здійснює Громадська організація “Збережи Дніпро” (SaveDnipro) (надалі SD або ми).

Користувач Сайту та/або користувач Чат-боту (далі за текстом — Користувач) — особа, яка має доступ до Сайту та/або Чат-боту, за допомогою мережі Інтернет і використовує даний Сайт та/або Чат-бот для своєї мети.

Надання персональних даних (надалі — ПД) — дії, спрямовані на розкриття ПД певній особі або певному колу осіб.

Суб’єкт — Користувач, який надав SD свої ПД.

Ми з великою повагою ставимося до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які підписались (зареєструвались) на Чат-бот та/або які є Користувачами Сайту та/або Чат-боту, у зв’язку з чим, ми прагнемо захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту та Чат-боту кожному Користувачеві.

Ця політика Конфіденційності та захисту персональних даних (надалі за текстом – Політика конфіденційності) визначає правила і порядок обробки і зберігання персональних даних Користувачів Чат-боту та/або Сайту.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Використання Користувачем Сайту та/або Чат-боту означає згоду з цією Політикою конфіденційності і умовами обробки персональних даних Користувача.

1.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту або Чат-Боту.

1.3. Ми не перевіряємо достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту або Чат-боту.

ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання SaveDnipro щодо умисного нерозголошення персональних даних, які Користувач надає (наприклад, при використанні Сайту або Чат-боту, оформленні запиту чи скарги, підписки на інформаційні повідомлення, пошуку інформації за місцезнаходженням тощо).

2.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення спеціальних форм на Сайті або Чат-боті або на паперових носіях і зазвичай включають в себе наступну інформацію:

2.2.1. Прізвище ім’я по батькові;

2.2.2. Електронна адреса;

2.2.3. Поштова адреса;

2.2.4. Мобільний телефон;

2.2.5. Особистий підпис у графічному форматі;

2.2.6. Місцезнаходження.

2.3. SaveDnipro також докладає зусиль щодо захисту Персональних даних, які автоматично передаються в процесі відвідування сторінок Сайту, а саме:

– IP адреса;

– інформація з cookies;

– інформація про браузер (чи іншу програмe, яка здійснює доступ до Сайту);

– час доступу;

– інформація щодо відвіданих адрес сторінок;

– реферер (адреса попередньої сторінки) тощо.

2.4. SaveDnipro також докладає зусиль щодо захисту Персональних даних, які автоматично передаються в процесі надсилання повідомлень у Чат-боті, а саме:

– ім’я (нікнейм) Користувача;

– перелік повідомлень;

– координати місцезнаходження, тільки у разі їх запиту Чат-ботом;

– номер мобільного телефону, тільки у разі його запиту Чат-ботом;

– файли різних форматів;

– час відправлення повідомлення;

2.5. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси Користувачів Сайту. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю коректності проведених операцій.

ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Цілі обробки ПД:

— забезпечення дотримання законів і інших нормативно-правових актів;

— для інформаційного забезпечення Користувачів, які надали свої персональні дані будь-яким способом в тому числі за допомогою надання своїх персональних даних через Сайт або Чат-бот;

— обслуговування запитів, заявок Користувачів;

— підтримка зв’язку з Користувачами Сайту і Чат-боту;

— надсилання інформації (повідомлення) через Чат-бот або на зазначений користувачем e-mail, номер телефону, поштову адресу, тощо, в тому числі шляхом відправки сервісних, рекламних та новинних розсилок;

— встановлення з Користувачами зворотного зв’язку;

— визначення місця знаходження Користувача для внесення відповідної інформації у шаблони документів;

— надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту або Чат-боту;

– оформлення скарг, звернень та запитів до контролюючих та правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, районних та державних адміністрацій, місцевих рад на запит Користувача.

3.2. Суб’єкт надає ПД в обсязі, необхідному для досягнення цілей.

3.3. Згода, надана безпосередньо Користувачем своїх ПД через встановлення “прапорця” у відповідному полі на Сайті або натисканням кнопки “Так, я згоден” у Чат-боті, підтверджує згоду Користувача на обробку його персональних даних збоку SaveDnipro і не вимагає його письмової згоди на таку обробку. Такі згоди зберігаються на електронному носії.

УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Обробка персональних даних Суб’єкта ПД здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

4.2. Суб’єкт ПД погоджується з тим, що SaveDnipro має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, правоохоронним, контролюючим, органам місцевого самоврядування, обласним державним адміністраціям та іншим органам державної та місцевої влади.

4.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановлених чинним законодавством.

4.4. Відносно персональної інформації Суб’єкта зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

4.5. У разі відкликання Суб’єктом згоди на обробку його ПД, SaveDnipro припиняє їх обробку в разі, якщо це не суперечить законодавству України. Згода може бути відкликано Суб’єктом персональних даних або його представником шляхом відправки письмової заяви Громадській організації “Збережи Дніпро” (SaveDnipro) на наступну адресу: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, вулиця Теплична, будинок 17.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ПРАВА СТОРІН

5.1. Суб’єкт зобов’язується:

5.1.1. Надати коректну і правдиву інформацію про ПД, необхідну для досягнення цілей.

5.1.2. Оновити або доповнити надану інформацію про ПД в разі зміни даної інформації.

5.1.3. Вживати заходів для захисту доступу до своїх конфіденційних даних, що зберігаються на Сайті або в Чат-боті.

5.2. Суб’єкт має права, які надані йому чинним законодавством України.

5.2. SaveDnipro зобов’язується:

5.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для вказаних в цій Політиці конфіденційності цілей.

5.2.2. Не розголошувати ПД Користувача, за винятком умов передбачених цією Політикою та чинним законодавством України.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Суб’єкт та SaveDnipro за порушення умов цієї Політики несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. Усі суперечки вирішуються шляхом надсилання претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору) та надання на неї відповіді протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати її отримання.

6.3. У випадку неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, спори вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. SaveDnipro залишає за собою право вносити зміни в односторонньому порядку до цього Положення. Зміни вносяться шляхом розміщення нової редакції цього Положення на Сайті та у Чат-боті. Нова редакція Положення вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті. Попередня редакція втрачає силу з моменту затвердження нової редакції якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. Якщо це Положення зміниться, ви отримаєте попередження щонайменше за 30 днів до його застосування.

7.2. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до законодавства України.