NowCast Vzorec (US EPA)

Vzorec NowCast ukazuje aktuální index kvality vzduchu pro hlavní znečišťující látku - jemné částice PM2,5. NowCast byl vyvinut Agenturou pro ochranu životního prostředí Spojených států (US EPA) tak, aby reagoval na rychlé změny kvality vzduchu, například během lesního požáru.

Vzorec ukazuje kvalitu vzduchu za poslední hodinu pomocí výpočtu, který zohledňuje dříve zaznamenaná data. NowCast používá průměrné hodnoty za delší dobu, kdy je kvalita vzduchu stabilní, a průměrování za kratší dobu, kdy kvalita vzduchu rychle mění, například během požáru. NowCast také odráží změny kvality vzduchu během dne.

Více informací o algoritmu výpočtu NowCast naleznete na této stránce.