NowCast-formel (US EPA)

NowCast-formelen viser nåværende luftkvalitetsindeks for hovedforurensningen - fine partikler PM2.5. NowCast ble utviklet av United States Environmental Protection Agency (US EPA) på en måte som svarer på raske endringer i luftkvaliteten, for eksempel under en skogbrann.

Formelen viser luftkvaliteten for den siste timen ved hjelp av en beregning som tar hensyn til tidligere registrerte data. NowCast bruker gjennomsnittsverdier over en lengre tidsperiode når luftkvaliteten er stabil, og gjennomsnitt over kortere perioder når luftkvaliteten endres raskt, for eksempel under en brann. NowCast reflekterer også endringer i luftkvaliteten i løpet av dagen.

Du kan lære mer om NowCast beregningsalgoritme på denne lenken.