Vi er på Open Data Portal

Sist oppdatert 29. oktober 2023

Vi prøver å spre åpne miljødata på alle mulige måter. En av dem er å plassere informasjon som samles, behandles, struktureres og genereres av vårt SaveEcoBot-system automatisk, på forskjellige åpne data-portaler.


Den enhetlige statlige nettportalen for åpne data i Ukraina

Portal ble opprettet som respons på Ukrainas lov "Om tilgang til offentlig informasjon" og vedtaket fra Ukrainas regjering datert 21. oktober 2015, nr. 835 "Om godkjenning av forskrift om datasett som skal publiseres i form av åpne data".

Portalens formål er å gi tilgang til offentlig informasjon i form av åpne data og tillater senere bruk av informasjon fra myndighetsorganer.

https://data.gov.ua/organization/savednipro


Den europeiske dataportalen

I 2021 ble portalen lansert som et enkelt tilgangspunkt til åpne data publisert av EU-institusjoner, nasjonale portaler i EU-medlemsland og ikke-medlemsland og internasjonale organisasjoner hovedsakelig av europeisk omfang.

https://data.europa.eu/data/datasets/402d427f-f024-465a-97a9-5ed29f510015?locale=en