Jesteśmy na Portalu Danych Otwartych

Ostatnia aktualizacja z dnia 29 października 2023 roku

Staramy się szeroko rozpowszechniać otwarte dane środowiskowe na różne możliwe sposoby. Jednym z nich jest umieszczanie informacji zbieranych, przetwarzanych, strukturyzowanych i generowanych automatycznie przez nasz system SaveEcoBot na różnych portalach danych otwartych.


Jednolity Państwowy Portal Sieciowy Otwartych Danych Ukrainy

Portal został stworzony w odpowiedzi na Ustawę Ukrainy "O Dostępie do Informacji Publicznej" oraz rezolucję Rady Ministrów Ukrainy z dnia 21 października 2015 roku nr 835 "O Zatwierdzeniu Regulaminu Publikowania Zestawów Danych w Formie Otwartych Danych".

Portal ma na celu zapewnienie dostępu do informacji publicznej w formie otwartych danych i umożliwia późniejsze wykorzystywanie informacji pochodzących z organów administracji publicznej.

https://data.gov.ua/organization/savednipro


Portal Danych Europejskich

W 2021 roku portal został uruchomiony jako jednolity punkt dostępu do danych otwartych publikowanych przez instytucje UE, krajowe portale państw członkowskich UE i państwa niebędące członkami, a także międzynarodowe organizacje o zasięgu głównie europejskim.

https://data.europa.eu/data/datasets/402d427f-f024-465a-97a9-5ed29f510015?locale=en