Suntem pe Portalul de Date Deschise

Ultima actualizare la 29 octombrie 2023

Încercăm să diseminăm datele de mediu deschise în toate modurile posibile. Unul dintre ele este plasarea informațiilor colectate, procesate, structurate și generate automat de către sistemul nostru SaveEcoBot, pe diverse portaluri de date deschise.


Portalul Web de Stat Unificat pentru Date Deschise al Ucrainei

Portalul a fost creat în conformitate cu Legea Ucrainei "Cu privire la accesul la informația publică" și Hotărârea Guvernului Ucrainean din 21 octombrie 2015, Nr. 835 "Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la Seturile de Date care urmează a fi publicate sub formă de Date Deschise".

Portalul este conceput pentru a oferi acces la informații publice sub forma de date deschise și permite ulterior utilizarea informațiilor de la organele guvernamentale.

https://data.gov.ua/organization/savednipro


Portalul European de Date

În 2021, portalul a fost lansat ca un punct de acces unic la datele deschise publicate de instituțiile UE, portalurile naționale ale statelor membre UE și ale statelor non-membre și organizații internaționale predominant de amploare europeană.

https://data.europa.eu/data/datasets/402d427f-f024-465a-97a9-5ed29f510015?locale=en