Jsme na portálu otevřených dat

Naposledy aktualizováno 29. října 2023

Snažíme se šířit otevřená environmentální data všemi možnými způsoby. Jedním z nich je umístění informací, které jsou sbírány, zpracovávány, strukturovány a generovány naším systémem SaveEcoBot automaticky, na různých portálech otevřených dat.


Jednotný státní webový portál otevřených dat Ukrajiny

Portál byl vytvořen v souladu s ukrajinským zákonem "O přístupu k veřejným informacím" a usnesením vlády Ukrajiny č. 835 ze dne 21. října 2015 "O schválení nařízení o datových sadách, které mají být zveřejněny ve formě otevřených dat".

Portál má za cíl poskytovat přístup k veřejným informacím ve formě otevřených dat a umožňuje následné využívání informací od vládních orgánů.

https://data.gov.ua/organization/savednipro


Evropský portál otevřených dat

V roce 2021 byl spuštěn portál jako jediný přístupový bod k otevřeným datům zveřejňovaným institucemi EU, národními portály členských států EU a států mimo EU a mezinárodními organizacemi převážně evropského charakteru.

https://data.europa.eu/data/datasets/402d427f-f024-465a-97a9-5ed29f510015?locale=en