Ние сме на Портала за Отворени Данни

Последно актуализирано на 29 октомври 2023 г.

Опитваме се да разпространяваме отворени екологични данни по всички възможни начини. Един от тях е публикуването на информация, събрана, обработена, структурирана и генерирана автоматично от нашата система SaveEcoBot на различни портали за отворени данни.


Единен държавен уеб-портал за отворени данни на Украйна

Порталът беше създаден в отговор на Закона за Достъп до Обществената Информация на Украйна и решението на Министерски съвет на Украйна от 21 октомври 2015 г., № 835 "Относно Одобряване на Правилника за Датасетите, които трябва да бъдат Публикувани във Формата на Отворени Данни".

Порталът е създаден, за да предостави достъп до обществена информация във формата на отворени данни и позволява последващата употреба на информацията от органите на власт.

https://data.gov.ua/organization/savednipro


Европейският Портал за Данни

През 2021 г. порталът беше стартиран като една обща точка за достъп до отворени данни, публикувани от институциите на ЕС, националните портали на държавите-членки на ЕС и на държавите, които не са членки на ЕС, и международни организации, предимно с европейско обхват.

https://data.europa.eu/data/datasets/402d427f-f024-465a-97a9-5ed29f510015?locale=en