Sme na portáli otvorených dát

Naposledy aktualizované 29. októbra 2023

Snažíme sa šíriť otvorené environmentálne údaje všetkými možnými spôsobmi. Jedným z nich je umiestňovanie informácií, ktoré sú zbierané, spracovávané, štruktúrované a generované naším systémom SaveEcoBot automaticky, na rôznych portáloch s otvorenými dátami.


Verejný štátny web-portál otvorených dát Ukrajiny

Portál bol vytvorený v reakcii na Zákon Ukrajiny "O prístupe k verejným informáciám" a nariadenie Vlády Ukrajiny z 21. októbra 2015, č. 835 "O schválení nariadenia o datasethch na zverejnenie vo forme otvorených dát".

Portál je určený na poskytovanie prístupu k verejným informáciám vo forme otvorených dát a umožňuje následné použitie informácií od vládnych orgánov.

https://data.gov.ua/organization/savednipro


Európsky portál otvorených dát

V roku 2021 bola spustená ako jediný prístupový bod k otvoreným údajom zverejňovaným inštitúciami EÚ, národnými portálmi členských štátov EÚ a mimomediálnymi štátmi a medzinárodnými organizáciami predovšetkým európskeho rozsahu.

https://data.europa.eu/data/datasets/402d427f-f024-465a-97a9-5ed29f510015?locale=en