SaveEcoBot

Първата екологична система в Украйна

Качество на въздуха, радиация, данни за екологичните закони + чатботи, карти и независими мрежи от сензори за качество на въздуха и радиация.

Научете повече
Карта на радиационния фон

Нашата мисия е да подобрим качеството на въздуха в развиващите се страни, като повишаваме екологичната осведоменост на гражданите и им предоставяме свободен и лесен достъп до индекс на качество на въздуха и други обществени екологични данни.

SaveDnipro
Стикери

Партньори

Transition Promotion Program - The Embassy of the Czech Republic in Ukraine
European Endowment for Democracy
Open Society Foundations
Rakuten Viber
Sensors.Community
AirBG
Nettigo
SafeCast
uRADMonitor
SURO
Greenpeace
Карта на качеството на въздуха
Анализ на екологичните данъци в Украйна
SaveEcoSensor – Супер-достъпен сензор за качество на въздуха

Цели за устойчиво развитие на ООН

ЦУР са колекция от 17 глобални цели, създадени да бъдат "справочник за постигане на по-добро и устойчиво бъдеще за всички".
SaveEcoBot се фокусира върху 5 от тях:

Глобални цели за устойчиво развитие
Добро здраве и благополучие
Достъпна и чиста енергия
Устойчиви градове и общности
Действия за климата
Живот на сушата

Първата екологична система в Украйна

Информация за вашата безопасност и защита!

Регистър на ОВО

Мониторинг на Регистъра на ОВО (Оценка на въздействието върху околната среда), който отразява етапите на процеса на оценка на въздействието върху околната среда на планираната дейност на предприятията.

Разрешения

Разрешения за емисии на вредни вещества в атмосферата, специални разрешения за използване на подземни ресурси, разрешения за специално използване на вода и други.

Инспекции

Кой следва да наблюдава замърсяващите вещества и да извършва инспекции, проверки, проучвания, огледи и други мерки на държавния надзор?

SaveEcoBot
Мониторинг на качеството на въздуха

Интерактивна информация от станции за качество на въздуха. Анализи, автоматично уведомление за превишения.

Жалби за замърсяване

Ако забележите замърсяване, което според вас нарушава екологичните или санитарни закони, използвайте чатбота SaveEcoBot.

Екологични данъци

Информация за вноските в Обединения бюджет на Украйна от страна на платците - субекти на естествени монополии и платците на държавен данък за използване на подземни ресурси.

Повече от 50 източника на екологични данни

Ние агрегираме данни от най-големия брой обществени източници, включително обществени и комерсиални проекти, местни правителства, университети и дори станции, инсталирани от индивидуални жители.

Популярни градове в Украйна

Следете нивото на замърсяване на въздуха в любимия си месинджър

Други езикови версии на тази страница: Українська , English , Slovenčina , Polski , Français , Deutsch , Italiano , Norsk , Português , Čeština , 日本 , 中文 , 한국어 , Română , Magyar