Формула NowCast (US EPA)

Формулата NowCast показва текущия индекс на качеството на въздуха за основния замърсител - тънките частици PM2.5. NowCast беше разработена от Агенцията за опазване на околната среда на Съединените щати (US EPA) по такъв начин, че да реагира на бързите промени в качеството на въздуха, например по време на горски пожар.

Формулата показва качеството на въздуха за последния час с изчисление, което взема предвид предварително записани данни. NowCast използва средни стойности за по-дълъг период от време, когато качеството на въздуха е стабилно, и средни стойности за по-кратки периоди, когато качеството на въздуха се променя бързо, например по време на пожар. NowCast също така отразява промените в качеството на въздуха през целия ден.

Можете да научите повече за алгоритъма за изчисление NowCast на този линк.