NowCast vzorec (US EPA)

Vzorec NowCast ukazuje aktuálny index kvality vzduchu pre hlavný znečisťujúci faktor - jemné častice PM2,5. NowCast bol vyvinutý Úradom pre ochranu životného prostredia Spojených štátov amerických (US EPA) tak, aby reagoval na rýchle zmeny kvality vzduchu, napríklad počas lesného požiaru.

Vzorec zobrazuje kvalitu vzduchu za poslednú hodinu pomocou výpočtu, ktorý zohľadňuje predtým zaznamenané údaje. NowCast používa priemerne hodnoty za dlhšie obdobie, keď je kvalita vzduchu stabilná, a priemerne krátke obdobia, keď kvalita vzduchu rýchlo mení, napríklad počas požiaru. NowCast tiež odráža zmeny kvality vzduchu počas dňa.

Viac informácií o algoritme výpočtu NowCast nájdete na tomto odkaze.