Wzór NowCast (US EPA)

Wzór NowCast pokazuje aktualny indeks jakości powietrza dla głównego zanieczyszczenia - pyłki zawieszone PM2,5. NowCast został opracowany przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (US EPA) w taki sposób, aby reagować na szybkie zmiany jakości powietrza, na przykład podczas pożaru lasu.

Wzór pokazuje jakość powietrza z ostatniej godziny, korzystając z obliczeń uwzględniających wcześniej zarejestrowane dane. NowCast używa średnich wartości z dłuższego okresu, gdy jakość powietrza jest stabilna, oraz średnich z krótszych okresów, gdy jakość powietrza zmienia się szybko, na przykład podczas pożaru. NowCast odzwierciedla również zmiany jakości powietrza w ciągu dnia.

Możesz dowiedzieć się więcej o algorytmie obliczeniowym NowCast pod tym linkiem.