Екологічні (природоохоронні) перевірки

Екологічні (природоохоронні) перевірки

Державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення й охорони природних ресурсів (екологічні перевірки) здійснює Державна екологічна інспекція України (далі – Держекоінспекція) безпосередньо та через свої територіальні органи.

Статистика результатів роботи Держекоінспекції за 1 півріччя 2020 року

Проведено планових:

2 458

Проведено позапланових:

4 568

Накладено штрафів (грн):

4 238 890

Розраховано збитків (грн):

799 175 521

Штрафи та збитки

Штрафи – це грошові стягнення, що накладаються на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених законодавством України.

Збитки (шкода) – розрахований згідно затверджених методик розмір відшкодування втрат, заподіяних державі в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Тимчасова заборона (зупинення)

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища належить обмеження чи зупинення (тимчасове) діяльності підприємств і об'єктів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, законодавства про оцінку впливу на довкілля, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням нормативів гранично допустимих викидів впливу фізичних та біологічних факторів і лімітів скидів забруднюючих речовин.

View inspections in SaveEcoBot

Add SaveEcoBot to your favorite messenger and start working with inspections now!