Тънки частици

Тънките частици PM2.5 са твърди частици с диаметър по-малък от 2,5 микрометра с най-различна физико-химична композиция: от различни киселини (нитрати, сулфати), до елементарен въглерод, тежки метали, частици от скали, вода и лед. Тънките частици PM2.5 са по-малки от човешка коса.

Източници на PM2.5 включват предприятия с котли и пещи на въглища и мазут, топлоелектроцентрали, автомобили и камиони, рафинерии на нефт, производствени предприятия за производство на цимент, пожари, прах от пътища и строителни дейности, селскостопански операции и други.

Поради малките размери на частиците от тънките частици, те могат да проникнат не само в белите дробове, но и в кръвоносната система, предизвиквайки белодробни и сърдечни заболявания, различни видове рак, невродегенеративни заболявания и увеличаване на риска от преждевременна смърт.