Fine partikler

Fine partikler (PM2.5) er faststoffpartikler med en diameter på mindre enn 2,5 mikrometer av den mest varierte fysisk-kjemiske sammensetningen: fra ulike syrer (nitrater, sulfater), til elementært karbon, tungmetaller, steinpartikler, vann og is. PM2.5 fine partikler er mindre i størrelse enn et menneskehår.

Kilder til PM2.5 inkluderer virksomheter med kull- og mazutkjeleovner, termiske kraftverk, biler og lastebiler, oljeraffinerings- og sementproduksjonsbedrifter, branner, vei- og byggestøv, landbruksdrift, osv.

På grunn av at partikler med fine partikler er så små, kan de trenge gjennom ikke bare lungene, men også karsystemet, og forårsake lungesykdommer og hjertesykdommer, ulike typer kreft, nevrodegenerative sykdommer og øke risikoen for tidlig død.