Екологічні податки України:
크림자치공화국

Інформація щодо сплати до Зведеного бюджету України по платниках - суб'єктах природних монополій та платників рентної плати за користування надрами (далі – Екоподатки) станом на 1 1월 2022, в яких місце реєстрації "크림자치공화국".

Загалом з 1 1월 по 31 12월 2021 року
сплачено коштів екоподатків підприємствами-платниками з місцем реєстрації "크림자치공화국":

0 грн

Історія сплат екоподатків

선호하는 메신저에서 대기 오염 수준을 모니터링하세요