Екологічні податки України:
クリミア自治共和国

Інформація щодо сплати до Зведеного бюджету України по платниках - суб'єктах природних монополій та платників рентної плати за користування надрами (далі – Екоподатки) станом на 1 1月 2022, в яких місце реєстрації "クリミア自治共和国".

Загалом з 1 1月 по 31 12月 2021 року
сплачено коштів екоподатків підприємствами-платниками з місцем реєстрації "クリミア自治共和国":

0 грн

Історія сплат екоподатків

お気に入りのメッセンジャーで大気汚染レベルをモニター