Екологічні податки України:
République autonome de Crimée

Інформація щодо сплати до Зведеного бюджету України по платниках - суб'єктах природних монополій та платників рентної плати за користування надрами (далі – Екоподатки) станом на 1 janvier 2022, в яких місце реєстрації "République autonome de Crimée".

Загалом з 1 janvier по 31 décembre 2021 року
сплачено коштів екоподатків підприємствами-платниками з місцем реєстрації "République autonome de Crimée":

0 UAH

Історія сплат екоподатків

Suivez le niveau de pollution de l'air dans votre messagerie préférée