Екологічні податки України:
Autonomous Republic of Crimea

Інформація щодо сплати до Зведеного бюджету України по платниках - суб'єктах природних монополій та платників рентної плати за користування надрами (далі – Екоподатки) станом на 1 januar 2022, в яких місце реєстрації "Autonomous Republic of Crimea".

Загалом з 1 januar по 31 desember 2021 року
сплачено коштів екоподатків підприємствами-платниками з місцем реєстрації "Autonomous Republic of Crimea":

0 грн

Історія сплат екоподатків

Overvåk nivået av luftforurensning i din favoritt-messenger