利用規約

最終更新日:2023年2月10日

1. Загальні положення

Дякуємо, що користуєтеся SaveEcoBot.

1.1. SaveEcoBot – онлайн-сервіс, що інформує про інструменти захисту довкілля, а також дозволяє моніторити інформацію про забруднення та забруднювачів.
SaveEcoBot доступний на таких платформах як: вебсайт https://www.saveecobot.com; чатботи в Telegram, Viber та Facebook Messenger.
Звертаємо вашу увагу, що у зв’язку з певними особливостями програмного забезпечення різних платформ, функціональність SaveEcoBot може відрізнятися та працювати з певними відмінностями або обмеженнями.

1.2. Доступ до SaveEcoBot надає Громадська організація “Збережи Дніпро”:
код ЄДРПОУ: 43436467;
юридична адреса: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Теплична, буд. 17 (далі – SaveDnipro)

1.3. Використовуючи SaveEcoBot, Користувач безумовно приймає (акцептує) ці умови та приєднується до їх в цілому.
Користувач або Ви – будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, що використовує SaveEcoBot.
Використання – це дії Користувача спрямовані на отримання доступу до SaveEcoBot, використання за функціональним призначенням або взаємодія на програмному рівні через інтерфейс прикладного програмування (Application Programming Interface, API).

1.4. Приймаючи (акцептуючи) ці умови, Користувач зобов’язується використовувати SaveEcoBot винятково в особистих (некомерційних) цілях.
З моменту використання SaveEcoBot Користувач особисто несе відповідальність за всі дії вчинені в SaveEcoBot.
Ці умови однакові для всіх Користувачів. Якщо Користувач не погоджується з цими умовами, він зобов’язаний відмовитись від використання SaveEcoBot.

2. Функціональні можливості SaveEcoBot

2.1. За допомогою SaveEcoBot ви можете легко знайти та впорядкувати:

 • інформацію про якість повітря;
 • інформацію про радіаційний фон;
 • інформацію про пожежі;
 • метеорологічні дані;
 • інформацію про кількість і типи воєнних злочинів;
 • інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • інформацію про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг;
 • інформацію про сплату екологічного податку суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами;
 • дані про дозволи на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємств-забруднювачів 1, 2 та 3 груп;
 • дані про спеціальні дозволи на користування надрами;
 • дані про дозволи на спеціальне водокористування;
 • дані про ліцензії на поводження з небезпечними відходами;
 • дані про ліцензії на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;
 • дані про декларації про відходи;
 • дані про заходи державного нагляду (контролю);
 • та/або здійснити моніторинг реєстру ОВД (оцінка впливу на довкілля), у якому відображаються етапи проходження процедури екологічної оцінки планової діяльності підприємств;

2.2. Також SaveEcoBot надає можливість:

 • переглянути дані або оформити підписку на область України, конкретну юридичну особу або фізичну особу-підприємця або оновлення записів у відповідному реєстрі;
 • повідомити про воєнні злочини проти довкілля;
 • узяти участь у процедурі громадського обговорення в межах проходження процедури ОВД через використання шаблонів зауважень і пропозицій громадськості;
 • узяти участь у процедурі громадського обговорення в межах процедури отримання або оновлення дозволу на викиди забруднюючих речовин через використання шаблонів зауважень і пропозицій громадськості;
 • відправити скаргу на екологічні, санітарні та деякі інші порушення до контролюючих органів та/або до органів місцевого самоврядування.

2.3. Перелічені функціональні можливості SaveEcoBot не є вичерпними та можуть бути змінені. Усі рішення щодо зміни функціональності приймає SaveDnipro.

3. Використання SaveEcoBot

3.1. Доступ до SaveEcoBot та його використання здійснюється на безоплатній основі.

3.2. Для використання SaveEcoBot Ваш пристрій повинен мати доступ до інтернету та встановлене відповідне програмне забезпечення (Telegram, Viber, Facebook Messenger або веб браузер відповідної версії).

3.3. SaveEcoBot надає вільний доступ до обмеженої кількості підписок, а саме :

 • 5 підписок на області;
 • 5 підписок на ОВД області;
 • 5 підписок на дозволи області;
 • 10 підписок на підприємства;
 • 10 підписок на підприємства з ЄДР;
 • 10 підписок на ФОП;
 • 20 підписок на дозволи;
 • 20 підписок на записи реєстру ОВД;
 • 10 підписок на станції моніторингу якості повітря (щогодинні сповіщення);
 • 10 підписок на станції моніторингу якості повітря (сповіщення про перевищення)
Такі обмеження зумовлені нормуванням навантаження на сервери та запобіганням хакерським атакам.

3.4. SaveEcoBot функціонує за принципом «як є» (as is) та «за умови доступності» (as aviable).

3.5. Інформація та дані, що обробляє SaveEcoBot, надаються третіми особами засобами інтеграційної взаємодії.Деякі реєстри оновлюються раз на місяць або раз на квартал, тож певні дані можуть бути застарілими. У зв’язку з цим звертаємо увагу що відомості, отримані через SaveEcoBot, актуальні лише на дату останнього оновлення даних у SaveEcoBot, а не на дату вашого запиту.

4. Дозвіл на використання (ліцензія)

4.1. Усі права інтелектуальної власності на SaveEcoBot, а також його символіку, захищено. Користувачу надається невиключне, непередаване, обмежене право використовувати SaveEcoBot за функціональним призначенням, в тому числі зберігати, переглядати й демонструвати копії доступного вмісту SaveEcoBot на власних пристроях для особистих некомерційних потреб з посиланням на SaveEcoBot.

4.2. Користувачу заборонено:

 • отримувати доступ до SaveEcoBot за допомогою сторонніх засобів, що не передбачені технічними характеристиками SaveEcoBot;
 • отримувати будь-які дані з SaveEcoBot шляхом неправомірного та/або несанкціонованого втручання в його роботу;
 • змінювати, здійснювати зворотне проєктування, декодувати, декомпілювати або створювати похідні продукти на основі SaveEcoBot або будь-якої його частини; показувати (частково або повністю) дані, отримані через SaveEcoBot, у межах публічної демонстрації/показу без посилання на SaveEcoBot;
 • використовувати символіку SaveEcoBot та дані, отримані за допомогою цього сервісу, для сторонніх проєктів без дозволу SaveDnipro;
 • обходити будь-яку технологію, що використовується для захисту SaveEcoBot та інформації, що обробляється в ньому, парсити дані з SaveEcoBot для будь-якого подальшого використовування без дозволу SaveDnipro.

4.3. SaveEcoBot та/або його частини можуть містити об’єкти інтелектуальної власності третіх осіб, які ліцензуються окремо або правила використання яких встановлюються їх правовласниками. Ви підтверджуєте, що, крім цих умов, до Вас можуть застосовуватися умови користування сторонніми сервісами. Ви погоджуєтеся та будете дотримуватися умов користування сторонніх сервісів третіх осіб при взаємодії з SaveEcoBot.

4.4. Якщо Ви порушите ці умови, Ваша ліцензія буде скасована, а доступ до SaveEcoBot негайно заблоковано.

5. Використання API SaveEcoBot

5.1. Ми просимо не розробляти публічні системи, що дублюють той чи інший функціонал SaveEcoBot (карти, аналітика, сторінки населених пунктів, областей, чатбот зі сповіщеннями тощо), без узгодження з SaveDnipro. Якщо Ви плануєте робити це, то Вам необхідно самостійно збирати усі дані з першоджерел і підтримувати власну систему та сервери.

5.2. Якщо Ви плануєте будувати якусь систему сповіщень для особистих потреб або для певного кола осіб, використовуючи дані з SaveEcoBot, то в кожному місці, де ви використовуєте наші дані, потрібно обов’язково зазначати, що «Дані отримані з системи SaveEcoBot» та додавати активне посилання на SaveEcoBot.
Також обов'язково вказувати:

 • назву платформи-джерела даних по кожній зі станцій моніторингу, обов’язкова умова збору даних з таких джерел (поле platform_name з API);
 • опис приладу, яким робляться заміри, або опис проєкту в рамках якого встановлено станцію моніторингу (поле notes з API).

5.3. Застереження щодо сповіщення про «перевищення» або «зростання» радіаційного фону.
Усі дані публікуються на карті SaveEcoBot та в API без перевірки. Проте, для прийняття рішень, ці дані потребують додаткової перевірки від державних органів. Тому, якщо показники на будь-якій станції карти підвищуються, вони не можуть бути єдиним та достовірним джерелом інформації про рівень радіації. У зв’язку з чим ми не рекомендуємо публікувати сповіщення типу «зрада, радіація стрибнула».
Важливо пам'ятати, що тільки органи державної влади мають право оголошувати про аварійні або надзвичайні ситуації. Офіційні джерела, такі як ДІЯР, ДСНС, національна, та місцева влада, повинні комунікувати про всі подальші заходи щодо цивільного захисту населення.
Таким чином, не можна реагувати на зміну показників, якщо вони просто стрибнули, але потім знову впали, або навіть тримаються й далі. Через те що деякі пристрої так працюють, і в них є технічні обмеження на малих концентраціях.
Звичайно для загального розуміння, і саме для аналізу тренду підходять будь-які показники. Але, потрібно пам'ятати наступне, що у разі якщо на пристрої зросли показники, то необхідно: вивчати не тільки цей один пристрій, а також сусідні, на яких є показники за цей період; вивчати метеорологічні показники з кожної локації: сонячне випромінювання, температуру, вологість, опади тощо. І тільки потім робити якісь висновки.
Це базові речі, які потрібно робити перед тим як оповіщувати про “перевищення радіаційного фону”.

5.4. Для отримання доступу до АРІ, будь ласка, заповніть анкету посилання на яку знаходиться на сторінці https://www.saveecobot.com/static/api.

5.5. Правила використання АРІ можуть оновлюватися та змінюватися нами в односторонньому порядку. Актуальна інформація про використання API SaveEcoBot доступна за посиланням: https://www.saveecobot.com/static/api

6. Відповідальність та обмеження відповідальності

6.1. Користувач самостійно несе відповідальність за достовірність вказаних відомостей та взаємодію з SaveEcoBot.

6.2. SaveDnipro не несе відповідальність:

 • за Ваші рішення, які було ухвалено на основі даних, отриманих від SaveEcoBot;
 • за вебсайти та/або онлайн-сервіси третіх сторін, на які посилається або з якими взаємодіє SaveEcoBot. Такі сервіси перебувають поза нашим контролем та компетенціями;
 • за своєчасність оновлення інформації та якість даних, що надаються третіми особами за допомогою функціоналу SaveEcoBot;
 • за будь-які прямі або непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду, що сталися через використання або неможливість використання SaveEcoBot.

7. Інші умови

7.1. Неповнолітні користувачі можуть користуватися SaveEcoBot і прийняти умови лише з дозволу батьків чи офіційного опікуна.

7.2. Ці умови діють з моменту доступу до SaveEcoBot та до моменту видалення облікового запису Користувача.

7.3. SaveDnipro може вносити зміни до цих умов в односторонньому порядку. При цьому продовження використання SaveEcoBot після внесення змін до цих умов означає Вашу згоду з такими змінами. Нові умови поширюватимуться на використання всього вмісту SaveEcoBot. Якщо Ви не погоджуєтеся на такі зміни, то зможете припинити користуватися SaveEcoBot. У такому разі, надалі Ви зможете лише переглядати збережену копію діалогу на власному пристрої.

7.4. З інформацією про обсяги і способи обробки Ваших персональних даних, можна ознайомитись в «Повідомленні про обробку персональних даних SaveEcoBot».

7.5. Для комунікації з нами звертайтесь за електронною адресою [email protected].