Громадська активність в процедурах ОВД

1 листопада 2018, 20:51

Оцінка впливу на довкілля

Це процедура, яка дає зважену оцінку плановій діяльності, що матиме вплив на довкілля. Вже майже рік Закон «Про оцінку впливу на довкілля» працює в Україні. Ця процедура відповідає європейським Директивам, в тому числі про доступ громадськості до екологічної інформації.

Відповідно до вимог Закону про ОВД громадськість має право брати участь у процедурі оцінки впливу на довкілля:

  1. На ранішньому етапі, після розміщення в реєстрі ОВД оголошення про намір суб'єкта провадити планову діяльність.
  2. В процесі громадського обговорення Звіту з ОВД, після розміщення в реєстрі ОВД самого Звіту і відповідного оголошення про початок громадського обговорення.

Завдяки SaveEcoBot ми проаналізували всі документи про участь громадськості у процедурах ОВД, які розпочаті на всій території України, та хочемо вас ознайомити з результатами.

Загальна статистика

Розпочнемо із загальної статистики, яка показує подані громадськістю зауваження та пропозиції до планової діяльності та звітів з ОВД.

Громадська активність в процедуах ОВД

  • Повідомлень про планову діяльність – 1496
  • Зауважень та пропозицій до планової діяльності – 304
  • Звітів з ОВД – 589
  • Зауважень та пропозицій до звітів з ОВД – 50

Це свідчить про недостатню залученість громадян в процедурах оцінки впливу на довкілля в Україні загалом. Про громадську активність в регіональних процедурах ОВД читайте незабаром.