Громадська активність в процедурах ОВД

Оцінка впливу на довкілля

Це процедура, яка дає відповідну оцінку плановій діяльності, яка матиме вплив на довкілля. Вже майже рік Закон «Про оцінку впливу на довкілля» працює в Україні. Ця процедура відповідає європейським Директивам, в тому числі про доступ громадськості до екологічної інформації.

Відповідно вимог Закону Про ОВД громадськість має право приймати участь у процедурі оцінки впливу на довкілля:

  1. На ранішньому етапі, після розміщення суб’єктом оголошення про намір провадити планову діяльність в реєстрі ОВД.
  2. В процесі громадського обговорення Звіту з ОВД, після розміщення відповідного оголошення про початок громадського обговорення і самого Звіту в реєстрі ОВД.

Завдяки SaveEcoBot ми проаналізували всі документи про участь громадськості у процедурах ОВД, які розпочаті на всій території України, та хочемо вас із нею ознайомити.

Загальна статистика

Розпочнемо із загальної статистики подання зауважень та пропозицій громадськості до планової діяльності та до звітів з ОВД.

Повідомлень про планову діяльність – 1496
Зауважень та пропозицій до планової діяльності – 304

Звітів з ОВД – 589
Зауважень та пропозицій до звітів з ОВД – 50

Це свідчить про недостатню залученість громадян в процедурах оцінки впливу на довкілля в Україні загалом. Про громадську активність в регіональних процедурах ОВД читайте незабаром.