SaveEcoBot

Prvý environmentálny chatbot v Slovensko + mapa a sieť nezávislých senzorov kvality ovzdušia.

Uč sa viac
SaveEcoBot

Naším poslaním je zlepšovať kvalitu ovzdušia vo svete zvyšovaním environmentálneho povedomia občanov poskytovaním bezplatného a ľahkého prístupu k indexu kvality ovzdušia a ďalším verejným údajom o životnom prostredí .

SaveDnipro
home.banners.saveecosensor

Partneri

Transition Promotion Program - The Embassy of the Czech Republic in Ukraine
European Endowment for Democracy
Open Society Foundations
Rakuten Viber
Sensors.Community
AirBG
Nettigo

Ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

Ciele udržateľného rozvoja sú kolekciou 17 globálnych cieľov navrhnutých ako „plán na dosiahnutie lepšej a udržateľnejšej budúcnosti pre všetkých“.
SaveEcoBot sa zameriava na 5 z nich:

Global Sustainable Development Goals
Good Health and Well-Being
Affordable and Clean Energy
Sustainable Cities and Communities
Climate Action
Life on Land

Prvý environmentálny chatbot

Chatbot agreguje povolenia a postupy týkajúce sa látok znečisťujúcich životné prostredie, environmentálnych daní a kvality ovzdušia.

Kvalita vzduchu

Interaktívne informácie zo staníc kvality ovzdušia. Analytika, automatické upozornenie na prekročenia.

SaveEcoBot
Kvalita vzduchu

Interaktívne informácie zo staníc kvality ovzdušia. Analytika, automatické upozornenie na prekročenia.

Viac ako 15 zdrojov údajov o kvalite ovzdušia

Agregujeme údaje z najväčšieho počtu verejných zdrojov vrátane verejných a komerčných projektov, miestnych samospráv, univerzít a dokonca aj staníc jednotlivých obyvateľov.

Monitorujte úroveň znečistenia ovzdušia vo svojom obľúbenom Messengeri