fbpx

Які дані ми використовуємо і де беремо?

SaveEcoBot використовує виключно публічну інформацію, та інформацію з відкритих реєстрів, відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Ми використовуємо інформацію, яка розміщується на офіційних сайтах Міністерства екології та природних ресурсів, державних органів та Єдиного веб-порталу відкритих даних.

Публічна інформація

Закон України “Про доступ до публічної інформації” встановлює, що публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Доступ до публічної інформації відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”  здійснюється на принципах:

1) прозорості та відкритості діяльності суб’єктів владних повноважень;

2) вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім обмежень, встановлених законом.

Дані з реєстру ОВД

Відповідно до ст. 10 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, інформація, внесена до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, є відкритою, вільний доступ до неї забезпечується через мережу Інтернет.

Єдиний веб-портал відкритих даних

Закон України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 13.01.2011 регламентує питання відкритих даних наступним чином:

Публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

Дані з ЄДР

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних).

Порядок обробки персональної інформації (у тому числі включеної до відкритих даних) визначено такими нормативно-правовими актами: