SaveEcoBot

Първата екологичен чат-бот + карта и независими сензори за качество на въздуха.

Научете повече
40+
източници на данни
471.4k
потребители на чат-бот
250+
станции SaveEcoSensor
15
държави в чат-бота
11
езици в чат-бота

Партньори

Transition Promotion Program - The Embassy of the Czech Republic in Ukraine
European Endowment for Democracy
Open Society Foundations
Rakuten Viber
Sensors.Community
AirBG
Nettigo
Карта на качеството на въздуха
SaveEcoSensor – станция за наблюдение на качеството на въздуха

Цили сталого развитие ООН

Това са ключовите области на развитие на страните, одобрени на срещата на върха на ООН за устойчиво развитие.
SaveEcoBot се фокусира върху 5 от тях:

Глобални цили за устойчиво развитие
Добро здраве
Възобновяем енергия
Устойчиви градове и общности
Борба с климатичните промени
Живот на земята

Първата екологичен чат-бот

Чат-бот агрегує дані про дозвільні документи та процедури забруднювачів довкілля,
сплату екологічних податків та про якість повітря.

Реєстр ОВД

Моніторинг реєстру ОВД (оцінка впливу на довкілля), в якому відображаються етапи проходження процедури екологічної оцінки планової діяльності підприємств.

Дозвільні документи

Дозволи на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря, спеціальні дозволи на користування надрами, дозволи на спеціальне водокористування, та інше.

SaveEcoBot
Екологічні податки

Інформація щодо сплати до Зведеного бюджету України по платниках - суб'єктах природних монополій та платників рентної плати за користування надрами.

Якість повітря

Інтерактивна інформація щодо стану атмосферного повітря зі станцій моніторингу повітря. Аналітика, автоматичні повідомлення щодо перевищень.

Повече от 15 източника на данни за качеството на въздуха

Ние обобщаваме данни от най-големия брой публични източници, включително обществени и търговски проекти, местни власти, университети и дори отделни станции на жителите.

Потребители на чат-бот

 • 🇺🇦 Украйна
  373029
 • 🇬🇪 Грузия
  20285
 • 🇧🇬 България
  77630
 • 🇺🇸 САЩ
  268
 • 🇧🇾 Беларус
  67
 • 🇧🇪 Белгия
  25

Следете нивото на замърсяване на въздуха в любимия си пратеник