SaveEcoBot

Първата екологичен чат-бот + карта и независими сензори за качество на въздуха.

Научете повече
SaveEcoBot

Нашата мисия е да подобрим качеството на въздуха в развиващия се свят чрез повишаване на екологичната осведоменост на гражданите, като им предоставим безплатен и лесен достъп до индекса за качество на въздуха и други обществени данни за околната среда .

SaveDnipro
home.banners.saveecosensor

Партньори

Transition Promotion Program - The Embassy of the Czech Republic in Ukraine
European Endowment for Democracy
Open Society Foundations
Rakuten Viber
Sensors.Community
AirBG
Nettigo

Цили сталого развитие ООН

Това са ключовите области на развитие на страните, одобрени на срещата на върха на ООН за устойчиво развитие.
SaveEcoBot се фокусира върху 5 от тях:

Глобални цили за устойчиво развитие
Добро здраве
Възобновяем енергия
Устойчиви градове и общности
Борба с климатичните промени
Живот на земята

Първата екологичен чат-бот

Чат-бот агрегує дані про дозвільні документи та процедури забруднювачів довкілля,
сплату екологічних податків та про якість повітря.

Качество на въздуха

Интерактивна информация за състоянието на атмосферния въздух от станции за наблюдение на въздуха. Анализ, съобщения за автоматично превишаване.

SaveEcoBot
Качество на въздуха

Интерактивна информация за състоянието на атмосферния въздух от станции за наблюдение на въздуха. Анализ, съобщения за автоматично превишаване.

Различни източници на данни за качеството на въздуха

Ние обобщаваме данни от най-големия брой публични източници, включително обществени и търговски проекти, местни власти, университети и дори отделни станции на жителите.

Следете нивото на замърсяване на въздуха в любимия си пратеник